Montering av Terracut på din röjsåg

TERRACUT finns med 20 respektive 25 mm centrumhål och monteras som den vanliga sågklingan, se instruktion.

Vi rekommenderar röjsåg med långt riggrör för bästa arbetsposition. Justera upp handtagen till en hög position eller använd ett sk. grässtyre.

Underhåll av din Terracut

TERRACUT skall inte vässas eller filas, utan används tills det är ca 20mm kvar i bakkant på tänderna. Sandjord sliter mer än rötter och stenblock. Kör med alla 3 tänderna i jorden för bästa effekt. För tyngre arbeten och i skogen rekommenderas en motorstorlek på 35 cm3 eller större.

Säkerhet

Skyddskläder och säkerhetsavstånd är samma som för sågklinga, se alltid säkerhetsinstruktionerna för din röjsåg och Terracut röjsågsfräs. Regelverk finns även i Arbetsmiljöverket AFS 2012:1, tillsatser för jordbearbetning och markberedning.

Terracut-at-work