Sätt fräs på din röjsåg med Terracut!

Skog2b

”Ett trevligt aggregat som kommer att göra god tjänst vid mindre planteringsuppdrag i skogen. Intrycket är att TERRACUT lämpar sig väl i de flesta fall där någon form av markberedning är nödvändig före plantering i mindre skala.

Resultatet bättre än markberedning med flåhacka, och det med betydigt mindre ansträngning. De kast och ryck i röjsågen som besvärat tidigare liknande konstruktioner lyser här med sin frånvaro även i kraftigt stenbunden mark.”

Henrik von Hofsten, skogskötselforskare på SkogForsk har provkört Terracut på de egna markerna i Uppland
”Väldigt bra att ha när man skall förbereda trädgårdlandet. Har också använt det runt mina rosenbuskar och bärbuskar. När det är så mycket att göra i början av säsongen så är det härligt att det går så snabbt att bereda jorden efter den långa vintern!”
Sara Hagelbäck, trädgårdsentusiast, Gagnef
”Kollade en del föryngringar samtliga mycket lyckade.

Noterade att på samtliga hyggen var den naturliga
insådd av björk nära noll!!”

Skogsskötselexpert Skogsstyrelsen besiktigar 7-8 åriga föryngringar i Hälsingland

Köp Terracut här

Köp din Terracut röjsågsfräs redan idag.

Terracut finns hos ett stort antal butiker runt i landet. Du kan även köpa via postorder eller online!
Köp Terracut här

Referenser – SkogsElmia