Terracut röjsågsfräs passar alla röjsågar avsedda för klinga. Köp Terracut med samma centrumhål som sågklingan. (20mm eller 1″)

Monteras enkelt med samma mutter och bricka, se instruktionen. Till arbete i skogen rekommenderas en motorstorlek på 35 cm3 eller större. Använd en röjsåg med långt riggrör som ger en bekvämare arbetsvinkel, liknande när du kör med grästrimmer. Detta ger också planare vinkel för verktyget mot marken.

Terracut röjsågsfräs hugger inte fast, utan du sätter ned den i jorden och startar. Vid stenbunden och blockig terräng så kastar den inte utan du letar dig enkelt fram till myllan under mossan. Går att likna vid en sågklinga utan tänder.
Livslängden beror på typ av mark och körteknik. Sandjord sliter hårdare över hela ytan, till skillnad mot stenblock som bara når toppen av röjsågsfräsen. Pulsera alltid med gasen på lågt varvtal, på samma sätt som när du kör grästrimmer. I trädgården gör du bara ett svep över jorden och krattar sedan bort ogräset.

Terracut röjsågsfräs togs ursprungligen fram för arbete i trädgården. Det första markberedningstestet för skogsplantering genomfördes på egna marker i norra Hälsingland. Eftersom vi beställt hem lika mycket plantor som vanligt per hektar så fick vi drygt hälften av plantorna över, då vi inte körde sönder självföryngringen och överskottet sattes då på nästa hygge.

Dessa planteringar besiktigades av föryngringsexperter från Skogforsk och Skogsstyrelsen som båda konstaterade gott resultat. Hastigheten på gräsinväxningen i fläckarna är samma som med större maskiner och överlevnaden efter 7-8 år utan anmärkningar.

Skogsstyrelsen konstaterade även att ”det är noll lövuppslag på alla objekten vi tittat på idag, jag har aldrig sett det tidigare” och att det enda löv som fanns var från rot eller stubbskott.

Eftersom bara ytan runt plantan bereds så väcker man inte andra frön.

På frodiga marker blir det gärna två rader av tät lövsly efter traktorn. Känner du igen detta så sparar du mycket pengar och arbete vid första röjningen, eftersom det inte blir vare sig ved eller annat nyttigt av detta.

Då passar Terracut röjsågfräs bra. Du arbetar där större maskiner inte kommer åt eller kan gå fram, och efter några år syns det inte ens att du varit där.