terracut-forest-image

Markberedning i skogen

Skog1Fläckupptagning steg 1:

Rensa en ruta (ca. 45×45 cm) där förhållandena är passande för din planta eller frö. Då endast ytan runt plantan bereds minskar risken för lövuppslag.

Fläckupptagning steg 2:

Luta på röjsågsfräsen TERRACUT och gör ett svep som stänker bort allt uppfräst ogräs för att minska insektsangrepp. OBS! Luta så att det stänker bort från dig.

Terracut arbetar mjukt i alla riktningar utan tvära hugg eller kast. Pulsera med gasen på lågt varvtal. Full gas ger inte bättre resultat utan ökar bara slitaget. Terracut är snabb och du gör ca 150 fläckar/timme

Skonar lavar i känsliga områden för rennäring och lämnar inga spår i stadsnära rekreationsskogar för friluftslivet.

Låt ekonomin styra! Komplettera upp för att alltid nå 100% täckning av markberedningen för maximal ekonomisk avkastning och vinst på större maskinella föryngringsytor. Och markbered alla små hyggen där det inte lönar sig att ta kostnaden för framkörningsavgiften. Markberett ger alltid bäst resultat.

Hyggesfritt skogsbruk: Markbered vid skärmar och under fröträd samt på små ytor där större maskiner inte kommer fram. Komplettera självföryngringen.