Terracut röjsågsfräs – smidig och enkel

Monteras enkelt som vanliga sågklingan. Skär genom jorden och arbetar mjukt utan tvära kast och hugg.

Rakt fram skugga Lr